Separering

Mange kommuner vælger i disse år at kloakere ude i de tæt befolkede landområder, eller gå ind i et eksisterende kloaksystem og lave det der på fagsprog kaldes separat kloakering.
Separat kloakering betyder, at kommunen laver en "ekstra" kloakledning, som kun skal lede regnvand væk fra husstande og veje. Dermed sikrer de sig at rensningsanlæggene kan klare de tilledte mængder spildevand og at regnvandet kan ledes direkte til miljøet.
Uanset hvilken løsning kommunen vælger, afsluttes deres arbejde med en skel-stikbrønd ca. 1 m inde på den private grund. Herefter er den enkelte grundejer forpligtet til at separere sin vandudledning og blive tilsluttet den offentlige kloak.

Entreprenør & Kloakmester ApS J. Damgaard

Hvad kan vi?
Vi sørger for at kontakte kommunen og indhente de nødvendige tegninger på Teknisk Forvaltning. Vi holder derefter et møde med dig, vi gennemgår afløbsforholdene og skitserer hvordan det nye afløbsanlæg kommer til at se ud. Efter få arbejdsdage modtager du et skriftligt tilbud på opgaven.

Når du godkender tilbuddet, gennemarbejder og projekterer vi arbejdsopgaven, vi indhenter alle nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer hos kommunen. Vi udfærdiger en tidsplan så du ved hvornår vi begynder gravearbejdet.
Når arbejdet er udført, gennemgår vi i fællesskab systemet. Du vil, som kunde, blive sat ind i de enkelte dele af afløbssystemet og blive instrueret i drift og vedligeholdelse.

Tilskud
Nogle kommuner yder tilskud til afkobling af regnvand, hvis man kobler alt regnvand fra spildevandssystemet og nedsiver regnvandet på egen grund. Der kan opnås tilskud på op til 25.000 kr.


Logo - Entreprenør & Kloakmester ApS J. Damgaard
Check Icon

Kvalitetssikring

Check Icon

Total entreprise

Check Icon

Forsikringsskader

Check Icon

Kvalitetssikring

Check Icon

Total entreprise

Check Icon

Forsikringsskader


Programmeret og hosted af nordicweb