Klimatilpasning

• Regnbede

I stedet for at regnvandet løber ud i kloakken, kan du lede vandet til et regnbed i haven. I regnbedet opsamles og opbevares vandet, indtil det af sig selv synker ned i jorden eller fordamper til luften.

• Genbrug af regnvand

Du behøver ikke at bruge rent drikkevand fra vandhanen til toiletskylning, vasketøj, bilvask og havevanding. Ved at opsamle regnvand får du gratis vand til disse formål, og herved skåne miljøet.

• Regnvenlig indkørsel

Du kan skåne kloaksystemet for meget regnvand ved at vælge en belægning til din indkørsel og på dine terrasser, som regnvandet kan trænge igennem. F.eks. grus, græsamering eller fliser med brede fuger. Derved ledes vandet ned i jorden i stedet for at løbe ud på vejen og i kloaken

• Opsamlingstank

Udskiftning eller etablering af regnvandstank til opsamling af regnvand. Kan bruges til toiletskyld, vaskemaskine, bilvask og havevanding.

• Regnvandsfaskiner

Regnvandsfaskine er en miljøvenlig metode til effektiv nedsivning af regnvand til grundvandet. Ved at købe en faskine er du med til at beskytte og bevare grundvandsressourcerne

• Højvandslukke

Et højvandslukke kan forhindre kloakvand i at løbe baglæns i kloakken og op igennem dit kælderafløb, når det regner kraftigt. Det skal efterses og rengøres én gang om året.


Logo - Entreprenør & Kloakmester ApS J. Damgaard
Check Icon

Kvalitetssikring

Check Icon

Total entreprise

Check Icon

Forsikringsskader

Check Icon

Kvalitetssikring

Check Icon

Total entreprise

Check Icon

Forsikringsskader


Programmeret og hosted af nordicweb