Anlægsarbejde

  • Alle former for udgravninger
  • Nedgravning af vandrør/el/antenne- og fiberkabler
  • Opfyldning/udlægning af sand-jord-stabilgrus
  • Afrømning af muld til vej
  • Terrænregulering/muldregulering
  • Kapillarlag til huse, for at sikre mod fugt nedefra
  • Nedbrydning
  • Nyanlæg af haver
  • Opgravning af diverse store buske og træer

Tilbage


Logo - Entreprenør & Kloakmester ApS J. Damgaard
Check Icon

Kvalitetssikring

Check Icon

Total entreprise

Check Icon

Forsikringsskader

Check Icon

Kvalitetssikring

Check Icon

Total entreprise

Check Icon

Forsikringsskader


Programmeret og hosted af nordicweb