Kloakering

• Højvandslukke

Et højvandslukke kan forhindre kloakvand i at løbe baglæns i kloakken og op igennem dit kælderafløb, når det regner kraftigt. Det skal efterses og rengøres én gang om året.

• Rottespære

En rottespærre er en effektiv stopper for rotter i din private kloak.

• Minirensningsanlæg

Et minirensningsanlæg fungerer ligesom den naturlige renseproces i et sundt vandløb - ved hjælp af naturlige bakterier samt andre mikroorganismer renser det lille rensningsanlæg spildevandet hurtigt og effektivt (se billeder under kundereferencer).

• Rodzoneanlæg

Et rodzoneanlæg er et lavteknologisk spildevandsrensningsanlæg, som består af en bundfældningstank, der kan være en septiktank, efterfulgt af selve rodzoneanlægget, der normalt er et rektangulært jordstykke med en jordtykkelse på ca. 1 m. Anlægget er normalt beplantet med tagrør.

• Regnvandsfaskiner

Regnvandsfaskine er en miljøvenlig metode til effektiv nedsivning af regnvand til grundvandet. Ved at købe en faskine er du med til at beskytte og bevare grundvandsressourcerne.

• Nedsivningsanlæg

Tilsluttes områder, hvor der ikke er tilslutning til offentlig kloak - typisk ude på landet med små bysamfund, spredt bebyggelse, sommerhuse og andre tyndt beboede områder - skal spildevandet fra boliger håndteres på anden vis jfr. Spildevandsbekendtgørelsen Et nedsivningsanlæg er i princippet blot afledning af spildevandet til naturlig rensning i jorden.

• Opsamlingstank

Udskiftning eller etablering af regnvandstank til opsamling af regnvand. Kan bruges til toiletskyld, vaskemaskine, bilvask og havevanding.

• Kloakanlæg

Med en kloakautorisation kan jeg lave alt kloakarbejde fra start til slut.
Skal man have lavet helt nyt kloaksystem i et nyt hus eller bygning. En TV-inspektion kan bruges til lokalisering af genstande, faste aflejringer, rødder, sætningsskader, forskudte samlinger, rørbrud, eller rotteskader, som kan forårsage forstoppelse i kloakken.

• Udskiftning af kloakrør

Har man et gammelt kloaksystem der skal fornys.

• Afløbs- og vandinstallationer

Nye eller udskiftning af afløbsinstallationer inden og udenfor huset.

• TV-inspektion

En TV-inspektion kan bruges til lokalisering af genstande, faste aflejringer, rødder, sætningsskader, forskudte samlinger, rørbrud, eller rotteskader, som kan forårsage forstoppelse i kloakken.

• Pileanlæg

Et pileanlæg er lukket og har ingen udledning til naturen. Pilene optager spildevandet og fjerner nogle af de forurenende stoffer, mens vandet fordamper gennem bladene. Resten omsættes af mikroorganismer i jorden. Anlægget kræver meget plads. Pilene bliver 4-5 meter høje.

• Udførelse af drænarbejde

Fornyelse og etablering af dræn via:

  • Omfangsdræn
  • Indstigtsdræn
  • Markdræn

Logo - Entreprenør & Kloakmester ApS J. Damgaard
Check Icon

Kvalitetssikring

Check Icon

Total entreprise

Check Icon

Forsikringsskader

Check Icon

Kvalitetssikring

Check Icon

Total entreprise

Check Icon

Forsikringsskader


Programmeret og hosted af nordicweb